Organizacja roku akademickiego 2018/2019

Zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2018/2019 rozpoczynają się 2 października 2018 roku. Zobacz Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/19

indologia

japonistyka

japonistyka wieczorowa

sinologia