Organizacja roku akademickiego 2019/2020

Zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2018/2019 rozpoczynają się 2 października 2019 roku. Zobacz Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/20

indologia

japonistyka

japonistyka wieczorowa

sinologia