Prace dyplomowe


Zasady i sposób przygotowania i składania pracy dyplomowej określa Regulamin Studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w rozdziale IV dotyczącym Ukończenia Studiów (od paragrafu 60 do 75).

Szczegółowa instrukcja postępowania w zakresie złożenia pracy i egzaminu dyplomowego znajduje się na stronie Wydziału Neofilologii, gdzie dostepne są również niezbędne formularze i oświadczenia studenta potrzebne do zarejestrowania pracy dyplomowej.

Wymogi stawiane pracom dyplomowym w zakresie struktury, formatowania, zapisu bibliograficznego do pobrania w formacie PDF.