Dokumenty do pobrania

Większość podań związanych ze studiami kierowane są do Pani Prodziekan ds. studenckich (imię, nazwisko, stopień naukowy należy sprawdzić na stronie internetowej Wydziału Neofilologii). W podaniu koniecznie należy umieścić uzasadnienie. Podanie należy złożyć w sekretariacie Katedry Orientalistyki, a po uzyskaniu zgody Pełnomocnika ds. studenckich KO należy je zanieść do sekretariatu Pani Prodziekan ds. studenckich w budynku Wydziału Neofilologii.
Strona Wydziału Neofilologii UAM

Pytania w kwestiach nietypowych i wykraczających poza to, co zostało tu oraz na innych stronach UAM przedstawione, prosimy kierować na nasz adres: orient@amu.edu.pl W e-mailu prosimy o jasne przedstawienie problemu, jakiej specjalności dotyczy pytanie i podpisanie się.