Studia Wieczorowe

JAPONISTYKA

Katedra Orientalistyki UAM od roku akademickiego 2010/2011 prowadzi nabór na studia niestacjonarne (wieczorowe) specjalności japonistyka. Są to studia pierwszego stopnia, kończące się zdobyciem tytułu licencjata. Planowane jest utworzenie dwóch grup po 25 osób.
Zasady rekrutacji są identyczne z zasadami postępowania na studia dzienne pierwszego stopnia.

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 2018
  • rejestracja kandydatów: 1 czerwca - 12 września 2018
  • ostateczny termin przypisania opłaty rekrutacyjnej: 12 września 2018
  • ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego - 14 września 2018
  • rozpoczęcie i zakończenie przyjmowania dokumentów - od 17 do 19 września 2018
SZCZEGÓŁY
Plan studiów (zobacz plan studiów) jest zbliżony do planu studiów dziennych.
UWAGA! Od października 2013 r. czesne wynosi 5500 zł. za rok studiów (dwa semestry) i jest płatne w całości na początku roku lub w ratach. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych (między ok. 14-20) w siedzibie Katedry Orientalistyki przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu. Dodatkowo najlepsi studenci mają możliwość zakwalifikowania się na roczny staż w Japonii, dzięki czemu zdobywają dodatkowe kwalifikacje. Szczegółowych informacji udziela kierownik ds. studiów wieczorowych dr Beata Bochorodycz: Beata.Bochorodycz@amu.edu.pl.