Podyplomowe Studia Kształcenia Tłumaczy Języka Japońskiego

Katedra Orientalistyki UAM ogłasza nabór na Podyplomowe Studia Kształcenia Tłumaczy Języka Japońskiego (PSKTJJ), które rozpoczną się w październiku 2009 roku. Oferta ta, wychodząc naprzeciw coraz większemu, wynikającemu ze wzrostu liczby przedsiębiorstw japońskich działających w Polsce, zapotrzebowaniu na profesjonalnych tłumaczy języka japońskiego, adresowana jest przede wszystkim do absolwentów krajowych ośrodków japonistycznych, którzy pragną podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Mogą z niej jednak skorzystać również osoby, które opanowały język w inny sposób na analogicznie wysokim poziomie.

PSKTJJ umożliwi nie tylko pogłębienie znajomości japońskiego, ale także podniesienie praktycznych umiejętności tłumaczenia ustnego i pisemnego, a ponadto poszerzenie wiedzy z zakresu strategii i technik translatorskich, zapoznanie się z nowoczesnym warsztatem tłumacza oraz sposobami wykorzystania nowych środków technicznych.

Podczas studiów duży nacisk zostanie położony na zagadnienia prawne, ekonomiczne oraz kwestie związane z japońskimi systemami zarządzania produkcją. Dzięki temu nasi Absolwenci będą dobrze przygotowani do świadczenia profesjonalnych usług jako tłumacze ustni i pisemni (również przysięgli) w rozmaitych rejestrach języka oraz w zakresie poszukiwanym przez przedsiębiorstwa oraz instytucje polskie i japońskie. Okażą się też zapewne konkurencyjni na polskim rynku pracy.

Studia trwają dwa semestry, po 250 godzin każdy. Zajęcia odbywać się będą od piątku do niedzieli (4 godziny w piątek, 8 w sobotę, 4 w niedzielę) od września do czerwca, jednakże szczegółowy plan zostanie ustalony po konsultacji ze słuchaczami studiów.

Zajęcia obejmować będą:

  • Wstęp do teorii przekładu (10 godzin)
  • Emisję głosu (4 godziny)
  • Wystąpienia publiczne (36 godzin)
  • Tłumaczenie ustne (150 godzin)
  • Tłumaczenie pisemne (150 godzin)
  • Prawo i ekonomię (50 godzin)
  • Retorykę i stylistykę (50 godzin)
  • Systemy produkcji (50 godzin)

Limit miejsc wynosi 25 osób, czesne 6500 zł za dwa semestry (przy wpłacie jednorazowej 6100 zł, przy dwóch wpłatach semestralnych 6300 zł [dwa razy po 3150 zł]). Dopuszczalne są też raty miesięczne - po 650 zł.

Od kandydata oczekuje się: wykształcenia wyższego (tytułu magistra, nie jest konieczny tytuł magistra na kierunku japonistyka), doskonałej znajomości języka polskiego (A), bardzo dobrej znajomości języka japońskiego (B), wiedzy o aktualnych krajowych i międzynarodowych wydarzeniach gospodarczych, politycznych, społecznych i kulturalnych, zwłaszcza w Japonii, umiejętności funkcjonowania w sytuacji stresowej, otwartości kulturowej i komunikatywności.

Wszyscy kandydaci składają podanie wraz z odpowiednimi dokumentami oraz zdają egzamin pisemny, na który składa się:

  • - test leksykalno-gramatyczny z języka japońskiego,
  • - test z wiedzy ogólnej o Polsce i Japonii,
oraz odbywają rozmowę kwalifikacyjną w języku polskim i obcym.

Aby ukończyć studia słuchacz powinien zaliczyć wszystkie przedmioty oraz zdać egzamin końcowy z zakresu tłumaczenia ustnego i pisemnego (na język polski i na język japoński). Absolwent PSKTJJ otrzyma dyplom ukończenia studiów podyplomowych.

Szczegółowych informacji na temat studiów udziela koordynator PSKTJJ dr Maciej Kanert (promk@amu.edu.pl, tel. 693079157).

Pobierz podanie -> podanie PSKTJJ