Progi punktowe i limity

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi progu punktowego, który gwarantuje dostanie się na poszczególne specjalności oferowane w Katedrze Orientalistyki, informujemy, że taka wartość bezwzględna nie istnieje i zmienia się co roku, a podane poniżej dane mają jedynie charakter informacyjno-historyczny.

Minimalny średni próg punktowy niezbędny do zakwalifikowania się na listę proponowanych do przyjęcia na I rok studiów w pierwszej fazie postępowania rekrutacyjnego (nie uwzględnia późniejszych rezygnacji i przyjęć kandydatów na zwolnione miejsca) na poszczególne specjalności liczony z wyników uzyskanych na egzaminie dojrzałości:

w skali 0-100:

2017Minimalny próg punktowy:Liczba kandydatów na poszczególne specjalności:
indologia5,4025 kandydatów na 32 miejsca
japonistyka 78,80273 kandydatów na 40 miejsc
sinologia 79,30188 kandydatów na 40 miejsc
2016Minimalny próg punktowy:Liczba kandydatów na poszczególne specjalności:
indologia4,2029 kandydatów na 32 miejsca
japonistyka 78,10200 kandydatów na 40 miejsc
sinologia 81,60172 kandydatów na 40 miejsc
2015Minimalny próg punktowy:Liczba kandydatów na poszczególne specjalności:
indologia 17,1016 kandydatów na 32 miejsca
japonistyka 81,70224 kandydatów na 40 miejsc
sinologia 79,90139 kandydatów na 40 miejsc
2014Minimalny próg punktowy:Liczba kandydatów na poszczególne specjalności:
indologia 22,1030 kandydatów na 32 miejsca
japonistyka 82,50200 kandydatów na 32 miejsca
sinologia 84,70154 kandydatów na 32 miejsca
2013Minimalny próg punktowy:Liczba kandydatów na poszczególne specjalności:
indologia 45,7044 kandydatów na 28 miejsc
japonistyka 82,00236 kandydatów na 28 miejsc
sinologia 86,70184 kandydatów na 28 miejsc
2012Minimalny próg punktowy:Liczba kandydatów na poszczególne specjalności:
indologia 54,3061 kandydatów na 30 miejsc
japonistyka 84,40256 kandydatów na 30 miejsc
sinologia 88,00245 kandydatów na 30 miejsc
2011Minimalny próg punktowy:Liczba kandydatów na poszczególne specjalności:
indologia 48,0032 kandydatów na 24 miejsca
japonistyka 82,90214 kandydatów na 24 miejsca
sinologia 87,40200 kandydatów na 24 miejsca
2010Minimalny próg punktowy:Liczba kandydatów na poszczególne specjalności:
indologia 60,4046 kandydatów na 20 miejsc
japonistyka 83,10187 kandydatów na 20 miejsc
sinologia 82,10113 kandydatów na 20 miejsc
2009Minimalny próg punktowy:Liczba kandydatów na poszczególne specjalności:
indologia 53,4036 kandydatów na 20 miejsc
japonistyka 86,80208 kandydatów na 20 miejsc
sinologia 82,30104 kandydatów na 20 miejsc
2008Minimalny próg punktowy:Liczba kandydatów na poszczególne specjalności:
indologia 64,4067 kandydatów na 20 miejsc
japonistyka 84,00194 kandydatów na 20 miejsc
sinologia 79,40135 kandydatów na 20 miejsc
2007Minimalny próg punktowy:Liczba kandydatów na poszczególne specjalności:
indologia 66,8043 kandydatów na 20 miejsc
japonistyka 84,10246 kandydatów na 20 miejsc
sinologia 84,10127 kandydatów na 20 miejsc
2006
japonistyka307 kandydatów na 20 miejsc
sinologia180 kandydatów na 20 miejsc
2005
japonistyka169 kandydatów na 15 miejsc
sinologia83 kandydatów na 15 miejsc
2004
japonistyka257 kandydatów na 15 miejsc
sinologia95 kandydatów na 15 miejsc
2003
japonistyka148 kandydatów na 15 miejsc
sinologia62 kandydatów na 15 miejsc
2002
japonistyka118 kandydatów na 15 miejsc
sinologia51 kandydatów na 15 miejsc