FAQ

Najczęściej zadawane pytania w kwestii postępowania rekrutacyjnego.?: Czy mogę przystąpić do postępowania rekrutacyjnego na specjalność X, jeżeli na maturze nie zdawałem jednego z przedmiotów branych pod uwagę na konkursie świadectw/zdawałem na niższym poziomie niż podany? Czy mam jakieś szanse na przyjęcie?
O: Nie ma formalnych przeszkód, żeby przystąpić do postępowania rekrutacyjnego. Jednak kandydat otrzyma za dany przedmiot 0 punktów, co proporcjonalnie zmniejsza szansę na zakwalifikowanie do przyjęcia na studia.

?: Czy podczas postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę certyfikaty językowe? Jak traktowani są laureaci, finaliści olimpiad i konkursów przedmiotowych?
O: Tego typu świadectwa i osiągnięcia nie są uwzględniane chyba, że pośrednio - jeżeli mają wpływ na wyniki na świadectwie maturalnym.

?: Ilu kandydatów ubiegało się o jedno miejsce na specjalność X w zeszłym roku?
O: Informacje na ten temat można znaleźć tu: Progi punktowe i limity

?: Jak przeliczane są punkty z matury dwujęzycznej/z matury międzynarodowej (International Baccalaureate Diploma) ?
O: Informacje na ten temat można znaleźć w paragrafie 22 Uchwały Senatu UAM w sprawie warunków i trybów rekrutacji na I rok studiów.

?: Czy istnieje możliwość uczęszczania na zajęcia ze specjalności X jako wolny słuchacz?
O: Nie ma takiej możliwości.

?: Jestem już studentem na kierunku X i chciałbym przenieść się na specjalność Y w Katedrze Orientalistyki/Chciałbym studiować specjalność Y w Katedrze Orientalistyki jako drugi kierunek. Jakie są wymagania i procedura w takim przypadku?
O: Informacje na ten temat można znaleźć tu: Przenoszenie się do KO i Drugi kierunek.

?: Czy przy obliczaniu punktów brane są pod uwagę wyniki z matury ustnej?
O: W trybie pierwszym (nowa matura) brane są pod uwagę jedynie wyniki matury pisemnej. W trybie II (stara matura) uwzględniany jest korzystniejszy dla kandydata wynik maturalny (pisemny lub ustny).

?: Czy studia stacjonarne dzienne (I lub II stopnia) na specjalności X są płatne? Jeśli tak, to ile wynosi odpłatność?
O: Studia w trybie stacjonarnym dziennym są bezpłatne.

?: Czy nauka języka kierunkowego na specjalności X rozpoczyna się od podstaw czy też wymagany jest już jakiś poziom opanowania języka od kandydata?
O: Nauka języka kierunkowego na wszystkich specjalnościach rozpoczyna się od podstaw.

?: Gdzie mogę znaleźć harmonogram postępowania rekrutacyjnego? Od kiedy uruchamiana jest strona Internetowego Systemu Rekrutacji?
O: Internetowy System Rekrutacji uruchamiany jest 1 czerwca. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego dostępny jest (mniej więcej od maja) na stronie kandydaci.amu.edu.pl oraz na indywidualnym koncie rekrutacyjnym kandydata.

?: Gdzie w Poznaniu obywają się zajęcia na specjalności X?
O: Zajęcia ze wszystkich specjalności (I i II stopnia) oferowanych przez Katedrę Orientalistyki odbywają się przy ul. 28 Czerwca 1956 roku nr 198 w Poznaniu.

?: Czy istnieje inna forma studiowania na specjalności X niż studia stacjonarne dzienne?
O: Specjalności indologia i sinologia prowadzona są jedynie w trybie stacjonarnym, dziennym. Od roku akademickiego 2010/2011 Katedra Orientalistyki uruchamia studia na specjalności japonistyka I stopnia w trybie wieczorowym.