Studia II stopnia - sinologia

Specjalność sinologia prowadzona jest we współpracy z Katedrą Studiów Azjatyckich UAM. Informacji o studiach sinologicznych II stopnia udziela Katedra Studiów Azjatyckich lub zobacz Portal kandydata UAM