Studia II stopnia - sinologia

Nabór na I rok studiów II stopnia na specjalność sinologia ponownie odbywa się w Katedrze Orientalistyki od 2017 roku. Podobnie jak studia I stopnia proces rekrutacji odbywa się z wykorzystaniem Systemu Internetowej Rekrutacji.

Program studiów obejmuje zajęcia z kultury chińskiej oraz praktyczne zajęcia językowe, z których znaczną część prowadzą wykładowcy z Chin. Studenci doskonalą umiejętności translatorskie dzięki uczestnictwu w zajęciach z lektury tekstów literackich, specjalistycznych oraz biznesowych. Mają także okazję opanować techniki pisania po chińsku, w szczególności w zakresie pism użytkowych i urzędowych oraz korespondencji biznesowej. Wielu absolwentów zostaje tłumaczami, inni znajdują zatrudnienie w firmach prowadzących interesy z Chinami lub podejmują pracę w Chinach, jeszcze inni rozpoczynają karierę w dyplomacji.

ZASADY REKRUTACJI W ROKU 2018

Studia II stopnia dla absolwentów (minimum) studiów pierwszego stopnia (wymagana dobra znajomość języka danej specjalności)

Rozmowa kwalifikacyjna w języku polskim oraz języku danej specjalności dotycząca zakresu pracy licencjackiej kandydata, dziedziny jego zainteresowań oraz motywacji, za którą można otrzymać 20 punktów.Podstawa prawna: Tekst załącznika do Uchwały nr 66/2016/2017 Senatu UAM w sprawie warunków, trybów oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych w roku akademickim 2018/2019.