Studia II stopnia - japonistyka

Nabór na I rok studiów II stopnia na specjalność japonistyka odbywa się od lata 2010 roku. Podobnie jak studia I stopnia proces rekrutacji odbywa się z wykorzystaniem Systemu Internetowej Rekrutacji.

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO W 2012

Harmonogram bieżący zostanie podany po jego ustaleniu.
ZASADY REKRUTACJI W ROKU 2012

Studia II stopnia dla absolwentów (minimum) studiów pierwszego stopnia ze znajomością języka danej specjalności na poziomie licencjatu.

  1. Uwzględniane są: ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych.
  2. Rozmowa kwalifikacyjna w języku danej specjalności dotycząca zakresu pracy dyplomowej kandydata, dziedziny jego zainteresowań oraz motywacji, za którą można otrzymać 20 punktów.