O studiach - sinologia
   汉学专业

Specjalność sinologia prowadzona jest we współpracy Zakładu Języków Chin Katedry Orientalistyki oraz Zakładu Literatury i Kultury Chińskiej Katedry Studiów Azjatyckich. Kuratorem ZJCh jest Dziekan Wydziału Neofilologii. Zarówno KO jak i KSA są jednostkami należącymi do Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Na specjalności sinologia prowadzone są studia w zakresie literaturoznawstwa, kulturoznawstwa oraz językoznawstwa i języków Chin. W ciągu ostatnich 15 lat rozwinęły się badania etnolingwistyczne dotyczące m. in. mniejszości etnicznych Chin oraz ginących języków i kultur.

O studiach

  • Na sinologii poznańskiej prowadzone są trzyletnie studia licencjackie (I stopnia) oraz dwuletnie studia magisterskie (II stopnia). Studia I stopnia kończą się uzyskaniem tytułu licencjata sinologii, studia II stopnia – magistra sinologii. Po zakończeniu studiów magisterskich absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na studia doktoranckie.
  • Szczególny nacisk kładziony jest na praktyczną naukę języka, na umiejętność swobodnej komunikacji, zarówno w mowie jak i w piśmie, przy użyciu współczesnego języka chińskiego (tzw. mandaryńskiego, putonghua). Zajęcia prowadzone są przez polskich specjalistów i chińskich lektorów.
  • We wszystkich salach można korzystać ze sprzętu audiowizualnego. Katedry dysponują materiałami wideo, w technice cyfrowej oraz nagraniami dźwiękowymi dotyczącymi kultury Chin. Ponadto wszyscy studenci mogą korzystać z zasobów nowoczesnej Biblioteki Wydziałowej Collegium Novum.
  • Najlepsi studenci wysyłani są na roczne stypendia językowe do Chińskiej Republiki Ludowej oraz na Tajwan, jednak nie wcześniej niż po drugim roku studiów. Studenci ponoszą koszty przelotu (wzgl. przejazdu) do Chin tam i z powrotem.
  • W czasie studiów studenci sinologii uczą się także dwóch języków obcych. Przez pierwsze dwa lata studiów trwa nauka angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego. Ponadto od drugiego roku studiów program przewiduje naukę drugiego języka orientalnego: japońskiego, koreańskiego, sanskrytu, tamilskiego, hindi, mongolskiego, tybetańskiego, przy czym możliwość wyboru jednego z nich uzależniona jest od oferty dydaktycznej w danych roku akademickim.
  • Studenci biorą czynny udział w życiu Katedry. Przy Katedrze Orientalistyki ma swoją siedzibę Instytut Konfucjusza (zob. www.konfucjusz.amu.edu.pl), przy którym działa wolontariat studentów sinologii. Poza tym studenci wraz z wykładowcami organizują corocznie tradycyjne już Dni Kultury Chińskiej.

WARUNKI PRZYJĘCIA

Rekrutacja na studia sinologiczne odbywa się obecnie co roku. Studia mają charakter dzienny, nienauczycielski, stacjonarny. Studia pierwszego stopnia kończą się egzaminem licencjackim, studia drugiego stopnia kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

Limit przyjęć

Limit przyjęć na I rok studiów licencjackich wynosi 24 osoby (2011).

Przyjęcie kandydatów na studia sinologiczne I stopnia następuję w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, które odbywa się w drodze konkursu świadectw dojrzałości (nowa matura); kandydaci ze „stara maturą” muszą dodatkowo przejść rozmowę kwalifikacyjną. Procedura rekrutacyjna obywa się z wykorzystaniem Internetowego Systemu Rekrutacji pod adresem https://rejestracja.amu.edu.pl. Szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się na stronie www.amu.edu.pl. W kwestiach nietypowych informacji udziela Dział Nauczania UAM (www.dn.amu.edu.pl, e-mail: dnuam@amu.edu.pl)

Więcej wiadomości o Katedrze Orientalistyki oraz najświeższe informacje na temat rekrutacji znajdują się na stronie internetowej www.orient.amu.edu.pl


Informacje o Katedrze Studiów Azjatyckich dostępne są pod adresem www.azjatystyka.amu.edu.pl