O studiach - indologia

Od roku akademickiego 2007/2008 prowadzimy na UAM licencjackie studia indologiczne. Początkowo były podzielone na dwie specjalizacje – jedną o profilu klasycznym, z sanskrytem w roli głównej, i drugą, zorientowaną bardziej na zagadnienia współczesne, z językiem hindi jako głównym – ale od roku akad. 2013/2014 program jest już jednolity i zawiera zarówno zajęcia z j. hindi jak i z sanskrytu (w mniejszym wymiarze) oraz obszerny blok zajęć o różnych aspektach współczesnej i klasycznej kultury indyjskiej (literatura, filozofia, sztuka itp.); do tego studenci mogą w ramach odpowiednich modułów bliżej poznać albo kulturę Indii południowych i j. tamilski albo kulturę tybetańską wraz z j. tybetańskim.

Język hindi jest głównym urzędowym językiem republiki Indii. Według szacunkowych danych posługuje się nim prawie pół miliarda ludzi. Bogata, zróżnicowana gatunkowo literatura w języku hindi cieszy się dużym uznaniem; w języku polskim ukazało się już nieco przekładów z hindi. Ze względu na intensywny rozwój kontaktów polsko-indyjskich znajomość tego języka jest coraz bardziej przydatna.
Sanskryt jest najstarszym przedstawicielem gałęzi indyjskiej języków indoirańskich w obrębie rodziny języków indoeuropejskich. Jego dzieje sięgają wstecz pierwszej połowy drugiego tysiąclecia przed Chr. Rola sanskrytu jako języka przebogatej literatury, religii, filozofii i nauki dla kultury indyjskiej i światowej jest ogromna.
Kultura i języki ludów Azji Środkowej zawierają wiele elementów zaczerpniętych z kultury Indii. Język tybetański narodził się jako język piśmiennictwa w VI w. pod wpływem buddyzmu indyjskiego. W gramatyce widoczne są wpływy sanskrytu. W ciągu kilku stuleci Tybetańczycy przetłumaczyli z sanskrytu potężny kanon pism buddyjskich i rozwinęli własną literaturę.
Język tamilski jest głównym językiem drawidyjskiej rodziny językowej. Ma jedną z najbogatszych w świecie tradycji literackich, której nieprzerwany rozwój trwa od dwóch tysięcy lat. Językiem tamilskim posługują się także mieszkańcy północnej Sri Lanki. Wpływy kultury tamilskiej obejmują całą Azję Południowo-Wschodnią. Nauka języka tamilskiego będzie ponadto dla studentów okazją do poznania w praktyce rzadkiego zjawiska dyglosji (występowania w tym samym języku dwóch jego odrębnych wariantów).


Wszelkie pytania proszę kierować na adres: indo@amu.edu.pl


Charakterystyka studiów i sylwetka absolwenta


a) kompetencje językowe:

   Hindi:
 • Znajomość języka hindi na poziomie zaawansowanym, umożliwiającym swobodną komunikację;
 • Samodzielna lektura średniotrudnych tekstów wszystkich gatunków;
 • Umiejętność tłumaczenia tekstów prasowych i średniotrudnych literackich.
   Sanskryt:
 • Znajomość klasycznego języka sanskryckiego na poziomie umożliwiającym samodzielną lekturę prostych tekstów wszystkich gatunków oraz korzystania z tłumaczeń i opracowań.
   Tamilski (w wypadku wyboru modułu południowoindyjskiego):
 • Znajomość literackiego języka tamilskiego umożliwiająca lekturę prostych tekstów współczesnych;
 • Znajomość kolokwialnego języka tamilskiego umożliwiająca prowadzenie prostej konwersacji.
   Tybetański (w wypadku wyboru modułu tybetańskiego):
 • Znajomość klasycznego języka tybetańskiego na poziomie umożliwiającym samodzielną lekturę niezbyt skomplikowanych klasycznych utworow literackich i religijnych (VII-XX w.)
 • Znajomość współczesnego języka tybetańskiego na poziomie umożliwiajacym konwersację i lekturę prostych tekstów współczesnych.
b) kompetencje kulturoznawcze:
 • Znajomość współczesnej i klasycznej kultury i historii Indii pod różnymi aspektami (sztuka, mitologia, religia, antropologia kulturowa, socjologia itp.) w podstawowym zakresie, umożliwiającym podjęcie samodzielnej pracy badawczej na poziomie licencjackim i udzielanie prostych konsultacji na temat Indii (np. media, placówki kulturoznawcze – muzea itp.);
 • Orientacja w problematyce indologicznej (lektura tekstów naukowych), możliwość korzystania z przekładów literatury indyjskiej.
 • (W wypadku wyboru modułu południowoindyjskiego:) Znajomość dziejów i kultury Indii południowych w podstawowym zakresie, umożliwiającym podjęcie samodzielnej pracy badawczej na poziomie licencjackim i udzielanie prostych konsultacji na ten temat (media, placówki kulturoznawcze – muzea itp.).
 • (W wypadku wyboru modułu tybetańskiego:) Znajomość dziejów i kultury Tybetu w podstawowym zakresie, umożliwiającym podjęcie samodzielnej pracy badawczej na poziomie licencjackim i udzielanie prostych konsultacji na temat Tybetu (media, placówki kulturoznawcze – muzea itp.).

Możliwość zdobycia pracy w wydawnictwach, publicystyce, telewizji, turystyce itp.


LIMIT PRZYJĘĆ

Limit przyjęć na pierwszy rok studiów licencjackich to 28 osób (2013).