Otwarto dwa nowe konkursy w ramach Programu ID-UB:

  • Konkurs 016 – „Pierwszy Grant/Pierwszy Tekst” organizowany przez Centrum Studiów Zaawansowanych w Naukach Społecznych i Humanistycznych i skierowany wyłącznie do nauczycieli akademickich co najmniej ze stopniem doktora, przypisanych w co najmniej 50% do dyscyplin (w ramach ewaluacji osiągnięć naukowych UAM) z obszaru nauk społecznych i humanistycznych na dzień 31 grudnia 2020 r.
  • Konkurs 017 – Minigranty doktoranckie,  którego celem jest m.in. praktyczne przygotowanie doktorantów do procedur aplikacyjnych w konkursach grantowych organizowanych przez agencje zewnętrzne;  przeznaczony zarówno  dla doktorantów szkół doktorskich, jak również dla doktorantów studiów doktoranckich.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków konkursów oraz terminów składania wniosków  można odnaleźć na  stronie ID-UB w Intranecie:
https://uam.sharepoint.com/sites/7114030000/SitePages/Aktualne-konkursy.aspx