nowy konkurs ID-UB

:

28 października otwarto nowy konkurs ID-UB obejmujący

  • Zadanie nr 6, którego celem jest wsparcie udziału naukowców i doktorantów w prestiżowych konferencjach naukowych (skierowane do pracowników badawczych, nauczycieli akademickich, pracowników badawczo-technicznych oraz doktorantów UAM),
  • Zadanie nr 34, którego celem jest opracowanie szczegółowych zasad i realizacja pakietu wsparcia Study@research (skierowane do studentów UAM I roku studiów II stopnia lub IV roku studiów jednolitych magisterskich).

Budżet  konkursu to łącznie 1 150 000 złotych.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków konkursów oraz terminów składania wniosków  można odnaleźć na stronie Konkursu w Intranecie:
https://uam.sharepoint.com/sites/7114030000/SitePages/Konkurs-009.aspx